Giriş / Kayıt OLUŞTUR

Gizlilik ve Güvenlik

Gizlilik ve Güvenlik

mayrum.com site için tahsis edilmiş https://mayrum.com alan adlı web sitesinin (kısaca 'Web Sitesi' olarak anılacaktır) tüm hakları Kozmik Yazılım'a (kısaca 'mayrum.com' olarak anılacaktır) aittir. mayrum.com, web sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, kullanıcıları ile yaptığı mayrum.com üyelik Sözleşmesi' ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve web sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, mayrum.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

üyelik veya web sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (Ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, Telefon, Adres veya E-posta adresleri gibi.) mayrum.com'a vermeleri gerekmektedir. mayrum.com, mayrum.com üyelik Sözleşmesi' ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri mayrum.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. mayrum.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya mayrum.com web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; mayrum.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, mayrum.com üyelik Sözleşmesi' ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

mayrum.com, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. mayrum.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11.maddesi uyarınca, kullanıcılar tarafımıza başvurarak kendileri ile ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına sahiptir.

Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır. mayrum.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini mayrum.com'un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda mayrum.com, işbu 'Gizlilik Politikası' hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
b. mayrum.com'un kullanıcılarla akdettiği mayrum.com üyelik Sözleşmesi'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
c. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin;
d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

mayrum.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. mayrum.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda mayrum.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

mayrum.com, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi'ni kullanımına dair bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya kullanıcıların e-posta adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Web sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan KOZMİK YAZILIM sorumlu değildir.

mayrum.com tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, mayrum.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara istatistiki analiz yapmak ve veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. mayrum.com, işbu 'Gizlilik Politikası' hükümlerini dilediği zaman web sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. mayrum.com'un değişiklik yaptığı 'Gizlilik Politikası' hükümleri web sitesinde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanır.